Vrednote

Vrednote projekta

Skupaj smo več

Vključevanje in sprejemanje

Društvo si prizadeva ustvariti okolje, kjer se mladi počutijo sprejete in sproščene, ne glede na njihove razlike.

Raznolikost in povezovanje

Cilj je združevati nasprotja in graditi mostove med različnimi kulturami ter navadami mladih.

Varstvo okolja in kolektivno delovanje

Aktivno se zavzemamo za ohranjanje okolja s poudarkom na skupnem delovanju.

Digitalna preobrazba in učenje

Uporabljamo digitalna orodja za lažje razumevanje in učenje, ki so dostopna vsem.

Demokratično življenje in participacija

Spodbujamo demokratične procese pri izbiri aktivnosti in s tem aktivno državljanstvo mladih.

Solidarnost in medsebojna pomoč

Naš prostor je zasnovan na sodelovanju in vzajemni podpori med mladimi.

Enake možnosti in enakopravnost

Zagotavljamo enake možnosti za vse udeležence ne glede na njihovo ozadje.

Čezmejno sodelovanje in povezovanje

Mlade povezujemo prek državnih meja v skupne aktivnosti in izmenjave.

Učenje skozi družabne igre

Z družabnimi igrami spodbujamo matematično razlago teorije iger za lažje razumevanje in učenje.

Kako je projekt voden?

Menimo, da je najbolje, če dogajanje mladih organiziramo mladi, ki vemo, kaj bi sami želeli od projekta, ki je resnično odprt vsem in najpomembneje – zabaven. Prav tako verjamemo, da je pomembno, da prisotni mladi projekt soustvarjajo. Kakšne prednosti pa prinaša tak način organiziranja?

Galerija slik

Nekaj utrinkov